IVAN MILETIć

dr.med.dent.

 • Curriculum Vitae

  Dr. Ivan Miletić rođen je u Chicagu USA 1976. godine.

  Nakon završenog studija na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu nekoliko godina radi kao stomatolog opće prakse u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji.

  2009. god otvara svoju privatnu stomatološku ordinaciju DCM - Dental Centar Miletić u koju se 2010. god pridružuje brat Stanko Miletić specijalist oralne kirurgije, dr.med.dent.

  Dr. Ivan Miletić se educira u vodećim svjetskim klinikama (Mauro Fradeani, Andrea Ricci, Galip Gurel, Christian Coachman, Paulo Malo i Manfreda Langa) iz područja estetsko-funkcijsko protetske rehabilitacije. Na International Dental Show 2017. prezentira slučaj All on 4 rehabilitacije. 2018. god. postaje key opinion leader Amann Girrbach-a za implanto-protetske rehabilitacije.

  Uže područje interesa mu je dentalna protetika, funkcijska okluzija, implanto-protetsko zbrinjavanje složenih slučajeva, estetska i funkcijska protetska rješenja u svakodnevnoj praksi kao i protetska rehabilitacija potpuno bezubih pacijenata s All on 4 protokolom.

  Zajedno s Pavelom  Metelka i Stankom Miletić razvija digitalni protokol za protetsko zbrinjavanje All on 4 pacijenata uz korištenje PEEK materijala kao subkonstrukciju.

  Na temu rehabilitacije potpuno bezube čeljusti drži predavanja i tečajeve na kongresima u Hrvatskoj i EU (Prerov Czech Republic, “CADCAM Meet” 2018.,  Zagreb Croatia “Ceramill CAD CAM Open Day” 2017., ). Publicira rad na temu “Magical All on 4” potpune rehabilitacije čeljusti zajedno sa suradnicima (Stanko Miletić, Pavel Metelka) u “Digital” International magazine of Digital Dentistry 2018.

   U svom radu pridaje posebnu pozornost All on 4 totalnim rekonstrukcijama čeljusti uz upotrebu CAD-CAM tehnologije na peek konstrukcijama.

   

 • ABSTRACT

  Magical all on 4

  Magical all on 4 je priča o protokolu za estetksu restauraciju na dentalnim implantatima koja je pričvršćena vijcima i napravljena od PEEK-a i pojedinačnih krunica od potpune keramike ili cirkon keramike.

  Naš oralni kirurg Stanko, pokazuje učinkovit tretman implantatima kao bazu za protetski tretman koji registrira stomatolog Ivan. Ivan treba registrirati podatke pacijenta za dentalnog tehničara Pavela, koji će digitalno proizvesti konačnu restauraciju i poslati je natrag Ivanu i digitalno pohraniti slučaj za buduće potrebe pacijenta.

  Prezentacija započinje pričom o Ninu. To je priča o našem prvom slučaju koji je fiksiran na 5 "bone level" dentalnih implantata. Uspješni rezultat kombinacije PEEK subkonstrukcije i krunica od transparentnog cirkonija omogućio nam je razvijanje cjelovitog protokola od kirurškog zahvata do konačnih estetskih nadomjestaka.

  Središnji dio fokusira se na svaki detalj i pokazuje kako je "Magical all on 4" učinkovit ne samo u pogledu vremena nego i estetike i troškova.

  Završni dio predavanja je najnovija priča, pokazujući kompletan tijek rada trenutačno razvijenog "Magical all on 4" protokola iz kirurškog, stomatološkog i tehničkog područja profesionalizma.

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.