Ivica Pelivan

dr.med.dent., spec.prot.dent.med.

  • Curriculum Vitae

    Docent, specijalist protetike dentalne medicine i znanstveni suradnik na Zavodu za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2003. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu, magistrirao 2008. godine, doktorirao 2010. godine, a specijalistički ispit položio 2010. godine. Od 2003. do 2004. godine radio je kao stomatolog u Stomatološkoj poliklinici Split, a od 2004. zaposlenik je Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Uže područje interesa su mu implanto-protetsko zbrinjavanje složenih slučajeva, estetska i funkcijska protetska rješenja u svakodnevnoj praksi kao i protetska rehabilitacija pacijenata s bruksizmom.

  • ABSTRACT

    Individualne CAD/CAM nadogradnje za dentalne implantate i njihov značaj za postizanje optimalnih estetskih rezultata

    Estetska očekivanja pacijenata rastu iz dana u dan, jednako kao i nove tehnologije koje su dostupne doktorima dentalne medicine. Razvoj novih tehnologija igra važnu ulogu u poboljšanju estetskih i funkcijskih kliničkih ishoda u dentalnoj implantologiji. Jedan od najvažnijih čimbenika koji utječe na estetska svojstva implantoprotetskih radova su i individualno izrađene CAD/CAM nadogradnje za dentalne implantate. U usporedbi s konfekcijskim nadogradnjama, pružaju bolje oblikovanje izlaznog profila, veću mehaničku čvrstoću, smanjuju mogućnosti mikropomaka na razini dentalni implantat – nadogradnja, podupiru zdravlje oralne sluznice oko dentalnih implantata te omogućavaju stvaranje biološke širine sličnoj prirodnoj denticiji. Osim toga, individualne CAD/CAM nadogradnje omogućavaju integraciju cjelovitog kliničkog protokola u digitalnom radnom okruženju. U predavanju će individualne CAD/ CAM nadogradnje biti obrađene s estetskog i funkcijskog stajališta kroz prizmu dentalne medicine temeljene na znanstvenim dokazima (“evidence based dental medicine”). Kroz niz kliničkih slučajeva, prikazat će se načela korištenja individualnih CAD/CAM nadogradnji kao i savjeti i trikovi za kliničku primjenu.

     

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.