JERKO REBIĆ

Specijalist oralne kirurgije, dr.med.dent.

 • Curriculum Vitae

  Jerko Rebić rođen je 6.1.1979. u Zadru gdje je završio osnovnu školu, a srednju školu završava u Zagrebu - smjer zubni tehničar.

  1998. godine upisuje Stomatološki fakultet sveučilišta u Zagrebu na kojem diplomira 2004. godine diplomskim radom na temu “Frakture maksile / Frakture srednjeg lica”.

  2006. godine započinje specijalizaciju iz oralne kirurgije u KB Dubrava pod mentorstvom prof.dr.sc. Darka Macana koju završava 2009. godine. Iste godine započinje suradnju s Dental studiom Vukić i Poliklinikom Identalia.

  2011. godine osniva firmu Tridesetdva zdrava d.o.o. sa sjedištem u Samoboru.

  Dr. Rebić postaje Key Opinion Leader za Dentsply Implants 2012. godine. Jedan je od autora edukacijskog programa ENTER-INSERT-CONTROL, sastavljenog od tri modula, a na kojem aktivno sudjeluje kao predavač i instruktor za Dentsply implants od 2013. Godine.

  Od 2017. godine sudjeluje na poslijediplomskom specijalističkom studiju Dentalna implantologija kao gostujući predavač.

  Redovito pohađa domaće i međunarodne kongrese.

  Dr. Rebić je dobitnik Rektorove nagrade 2003. godine, također je osnivač i trener veslačke ekipe Stomatološkog fakulteta - finalista Sveučilišne regate 2005. godine.

 • ABSTRACT

  Nadomještanje jednog zuba u fronti - Estetski izazov u modernoj implantoprotetici

  Nadomještanje jednog zuba u gornjoj fronti oduvijek predstavlja sa estetskog stajališta jedan od najvećih izazova u dentalnoj medicini uopće.

  Kroz ovo predavanje će biti prikazani različiti protokoli implantoprotetskog zbrinjavanja u gornjoj fronti te prednosti i nedostaci svakog od njih. Moderni, kompjutorizirani protokoli u dentalnoj medicini mijenjaju i uvelike olakšavaju protetsko zbrinjavanje čineći većinu čimbenika bitnih za estetiku - mjerljivima. Veličina, oblik, proporcija, boja zuba pa čak i volumen mekih tkiva pretvoreni su u matematičke veličine zahvaljujući današnjim softverskim rješenjima koja se najviše oslanjaju na dentalnu fotografiju i 3D tehnologije. Međutim, tekstura mekog tkiva je teško mjerljiva, a promatraču je vrlo očita i može činiti razliku između zadovoljnog i nezadovoljnog pacijenta.

  Kada govorimo o implantoprotetici u gornjoj fronti, kliničar mora voditi računa o volumenu košanog grebena i njegovom pravilnom smještaju u konfiguraciji čeljusti.

  Meka tkiva, osim što predstavljaju važan čimbenik za konačni estetski rezultat, imaju jednu od ključnih uloga u očuvanju koštanog tkiva, njegovoj remodelaciji i dugoročnom uspjehu terapije.

  Mekotkivna augmentacija može uvelike povoljno utjecati na estetski ishod ali trebamo imati na umu da je riječ o tehnički osjetljivim zahvatima i da za njihovo savladavanje treba vremena.

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.