MIODRAG ŠĆEPANOVIĆ

doc.dr.sc.

 • Curriculum Vitae

  Diplomirao je na stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Prištini 1997. Poslediplomske studije i specijalizaciju je završio na Klinici za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu gde je zaposlen od 2002. godine. Magistrirao je 2006. a doktorirao 2011. godine iz oblasti stomatološke implantologije. Od 2011. godine je član ITI centra u okviru Stomatološkog fakulteta u Beogradu gde je na oblasti protetike na implantatima zadužen za obuku stipendista. Internacionalni je predavač i instruktor kompanija Straumann, Bredent, 3M Espe. Od 2015. godine je docent na Klinici za stomatološku protetiku Stoma-tološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2014. godine je predavač  na Master programu iz implantologije na BPP Univerzitetu u Londonu, Velika Britanija. Obavlja funkciju direktora Straumann Master implantatnoprotetskog kursa u Beogradu. Dopunski rad obavlja u privatnoj ordinaciji “A1 Dental Studio” u Beogradu. Autor i koautor je brojnih stručnih i naučnih radova, objavio je 15 radova na SCI listi i održao preko 40 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu. Jedan je od osnivača Udruženja za estetsku stomatologiju Srbije.

 • ABSTRACT

   Izazovi u implantoprotetskoj terapiji

  Rešavanje bezubosti implantatima predstavlja svakako jednu od najkompleksnijih terapijskih proce-dura i izazov za svakog kliničara. Shodno anatomski uslovima i postavljenoj indikaciji, broj im-plantata i vrsta protetskog rada značajno može da se razlikuje. Osnovna razlika u vrsti koncepta protetskog rada je način prenosa pritiska

  žvakanja koji može biti alveolarni, implantatno-alveolarni ili samo implantatni. Shodno načinu opterećenja protetski radovi kod bezubh pacijenata mogu biti fiksni ili mobilni. Bez obzira o kakvoj vrsti nadoknade se radi, ono što trenutno odlikuje modernu implantologiju je velika raznolikost materijala i tehnologija koje se mogu

  primeniti. U predavanju će biti predstavljeni različiti načini i principi implantatne terapije rešavanja problema bezubosti.

   

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.