ROBERT ZUBAK

 

 • Curriculum Vitae

  Završio je za dentalnog tehničara 1991. godine nakon čega radi u javnozdravstvenom dentalnom laboratoriju dvije godine. Otvara vlastiti dentalni laboratorij 1993. godine.

  Rani profesionalni izazovi su uključivali unapređenje znanja i vještina u dentalnoj keramici, zbog čega se educirao na brojnim tečajevima kod priznatih stručnjaka. U

  periodu od 2002. do 2004. godine radio je u SADu od kad surađuje s proizvođačima dentalnih materijala. Objavio je više stručnih članaka u međunarodnim dentalnim

  časopisima., i održao brojne tečajeve s temama estetike u dentalnoj keramici. U slobodno vrijeme pažnju usmjerava prema umjetnosti u dentalnoj fotografiji, grafičkom

  dizajnu, crtanju i slikanju.

   

 • ABSTRACT

   Smile must go on

  Fokus predavanja biti će na potpunokeramičkim sustavima litijdisilikatne keramike za prešanje. Predavanje je temeljeno na detaljnim postupcima izrade za svaki pojedinačni slučaj, i obogaćeno vrhunskom fotografijom.

   

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.