RUŽICA POTKRAJČIĆ

 

 • Curriculum Vitae

  Ružica Potkrajčić rođena 03.10.1963.

  1984.- 1997.g. radila na Zavodu za urološku dijalizu, Klinika za urologiju, KBC - Zagreb

  1997. - 2010.g. Klinika za stomatologiju, Klinički zavod za bolesti usta / Zavod za oralnu medicinu, Stomatološki fakultet, Zagreb

  2010. - 2015.g. Klinička jedinica za fiksnu protetiku / Zavod za fiksnu protetiku

  2015. - 2018.g. Klinički zavod za stomatološku protetiku / Zavod za fiksnu protetiku

   

 • ABSTRACT

  Što dentalna asistentica/asistent treba znati o implantoprotetskoj terapiji?

  Implantoprotetska terapija predstavlja tehnički izazov za ordinaciju, doktora dentalne medicine, dentalni laboratorij, ali i dentalnog asistenta. Čitav niz elemenata, dijelova, vijaka, ključeva, odvijača ima svoju specifičnu svrhu, ali i način rada i održavanja takvog instrumentarija. Predavanjem će se detaljno objasniti tehnike pripreme, rada i održavanja glavnog i pomoćnog instrumentarija i gradivnih elemenata implantoprotetskog nadomjeska.

   

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.