SILVANA JUKIĆ KRMEK

prof.dr.sc.

 • Curriculum Vitae

  Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek je  redovita je profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistica je Dentalne patologije i endodoncije. Voditeljica više kolegija na integriranom dodiplomskom, poslijediplomskom doktorskom i specijlističkom studiju. Magistarski rad pod naslovom " Učinak CO2 i Nd:YAG lasera na pulpu i parodontno tkivo psa " obranila je 1997. godine. Disertaciju  pod naslovom " Estrogeni receptori u ljudskoj pulpi" obranila je 1999. godine.

   Bila je voditeljica znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske „Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj“. Pod njenim mentorstvom obranjeno je 26 diplomskih radova, šest magistarskih radova i pet disertacija. Članica je uređivačkoga odbora časopisa International Journal of Clinical and Public Health Research (IJCPHR)" . Recenzent je za nekoliko CC časopisa.

   Objavila je 56 znanstvenih radova od čega ih je 30 indeksirano u CC, urednica je i koautor je sveučilišnog priručnika. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima.

 • ABSTRACT

  Biološki aspekti instrumentacije korijenskih kanala

  Neliječena, odnosno, neodgovarajuće liječena infekcija u sustavu korijenskih kanala ima za posljedicu upalnu reakciju u periapikalnom području čime organizam nastoji spriječiti širenje infekcije u okolna tkiva i udaljene organe. U toj akutnoj ili kroničnoj upalnoj reakciji događaju se imunološka zbivanja koja mogu imati sistemski

  učinak. U predavanju će se opisati utjecaj sistemskih bolesti na pojavnost i tijek cijeljenja endodontske lezije, kao i mogući utjecaj endodontskih lezija na patogenezu nekih sistemskih bolesti kao što su dijabetes melitus i kardiovaskularne bolesti. Kako bi se smanjio mogući štetni utjecaj endodontske lezije potrebno je provesti

  temeljito uklanjanje infekta iz sustava korijenskih kanala, a to je moguće uz ispravno određenu radnu duljinu i širinu apikalne preparacije. U predavanju će se objasniti dva suprotstavljena stava koja postoje u stručnim krugovima u odnosu na navedenu problematiku.

   

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.