SILVANA JUKIĆ KRMEK

prof.dr.sc.

 • Curriculum Vitae

  Prof.dr.sc. Silvana Jukić Krmek je  redovita je profesorica u trajnom zvanju na Zavodu za endodonciju i restaurativnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Specijalistica je Dentalne patologije i endodoncije. Voditeljica više kolegija na integriranom dodiplomskom, poslijediplomskom doktorskom i specijlističkom studiju. Magistarski rad pod naslovom " Učinak CO2 i Nd:YAG lasera na pulpu i parodontno tkivo psa " obranila je 1997. godine. Disertaciju  pod naslovom " Estrogeni receptori u ljudskoj pulpi" obranila je 1999. godine.

   Bila je voditeljica znanstvenog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske „Epidemiološki aspekti endodoncije u Republici Hrvatskoj“. Pod njenim mentorstvom obranjeno je 26 diplomskih radova, šest magistarskih radova i pet disertacija. Članica je uređivačkoga odbora časopisa International Journal of Clinical and Public Health Research (IJCPHR)" . Recenzent je za nekoliko CC časopisa.

   Objavila je 56 znanstvenih radova od čega ih je 30 indeksirano u CC, urednica je i koautor je sveučilišnog priručnika. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim skupovima.

 • ABSTRACT

  Biološki aspekti instrumentacije korijenskih kanala

  -

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.