VLATKO PANDURIĆ

 

 • Curriculum Vitae

  Prof.dr.sc. Vlatko Pandurić rođen je 29. srpnja 1971. godine u Splitu. Petogodišnji studij završio je u redovitom roku, a diplomirao je u prosincu 1994. U veljači 1995.

  godine započeo je obvezan pripravnički staž na Stomatološkoj klinici KBC-a. Od ožujka 1995. godine počinje raditi kao znanstveni pripravnik na Zavodu za bolesti zubi

  Stomatološkog Fakulteta u Zagrebu, Iste godine upisuje Sveučilišni poslijediplomski studij na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad pod nazivom “Terapija nekarijesnih cervikalnih lezija dentinskim adhezivima“ je obranio u travnju 1999. godine. Specijalistički ispit položio je 2003. godine. Iste godine obranio je disertaciju “Prosudba adhezijskih i kohezijskih fraktura stereomikroskopom i holografskom interferometrijom“. Za višeg asistenta izabran je 29.IV. 2004., u

  zvanje znanstvenog suradnika 03.04. 2006.g., a za docenta na Zavodu za Endodonciju i restaurativnu dentalnu medicinu 19.02. 2007., gdje radi i danas.

  Znanstveno i stručno usavršavao se 1998., 2003. i 2005. godine u Vivadentu, Schaan, Liechtenstein. Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim kongresima u zemlji i inozemstvu kao i na mnogim domaćim kongresima i radnim tečajevima. Bio je gost na mnogim pozivnim predavanjima. Aktivno sudjeluje u dodoplomskoj, predkliničkoj i kliničkoj nastavi. Voditelj je predmeta poslijediplomske nastave “Prednosti kompozitnog monobloka u usporedbi s ostalim intrakanalnim konfekcijskim kolčićima” te suvoditelj kolegija doc.dr.sc.

  Bernarda Jankovića „Minimalno invazivna stomatologija“. Jedan je od voditelja i suvoditelja u programu trajne izobrazbe Stomatološkog fakulteta.Član je Hrvatske Stomatološke komore, Hrvatskog endodontskog društva i Europskog endodontskog društva, International Association for Dental Research – Dental Materials Group,

  European Society of Endodontology. Govori i piše engleski jezik.

   

 • ABSTRACT

   Kako osigurati estetsku i funkcijsku trajnost kompozitne rekonstrukcije?

  Estetska i funkcijska trajnost nepobitni su kriteriji uspjeha rekonstrukcije izgubljenog i/ili oštećenog tvrdog zubnog tkiva kompozitima. U svrhu ispunjavanja navedenih kriterija nužno je u kliničkom radu osigurati više preduvjeta. Oni uključuju prije svega točnu dijagnozu i dimenziju oštećenja, a zatim svakako i pravilnu preparaciju tvrdih zubnih tkiva. Nakon mehaničke slijedi kemijska obrada tvrdih zubnih tkiva u svrhu postizanja optimalne sveze kompozitnog materijala i zuba. Potrebno je osigurati hibridizaciju površine za adhezijsko svezivanje, dakle odabrati dobar adhezijski sustav. Nadalje važan je i dobar odabir kompozitnog materijala te poznavanje algoritma, tj. protokola izvedbenog postupka. Međutim, najmanje spominjan i možda donekle zanemaren preduvjet je rekonstrukcija kontaktne točke. Osim pravilne preparacije i optimalno izabranog kompozita, ključna je uporaba dobrog sustava matrica za oblikovanje aproksimalnih ploha rekonstrukcije i definiciju kontaktne točke sa susjednim zubom. Predavanje će obuhvatiti kriterije preparacije, odabira adheziva i kompozita s posebnim osvrtom na sustav matrica kojim se omogućava rekonstrukcija aproksimalnih dijelova zuba i primjerena kontaktna točka.

   

AD-MOMENT.COM

DENTALNA

ZADAR

KONGRES

RESTAURATIVNA

PROTETIKA

ZNANJE

ZNANSTVENI

MOMENT

STRUČNJACI

MEDICINA

HDEDM

ISKUSTVO

HKDM

SVIBANJ

IMPLANTOLOGIJA

ENDODONCIJA

Značajniji skup inozemnih i domaćih stručnjaka i znanstvenika iz područja endodoncije, restaurativne stomatologije, protetike i implantologije.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.